Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego. Podczas Mszy św. zamilkły dzwony i organy. Usłyszymy je znów w Wigilię Paschalną. Ich milczenie jest symbolem pokory i uniżenia Chrystusa. Na zakończenie liturgii Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zoistał przeniesiony do ciemnicy, gdzie odbywała się adoracja do godz. 22:00.

Wielki Czwartek to szczególny dzień, kiedy wspominamy wydarzenia z wieczernika i ustanowienie przez Chrystusa dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.
„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.” (List do Rzymian 8,28-29)

Drodzy Kapłani – w tym dniu życzymy Wam wszelkich łask i opieki Maryi Wspomożycielki. Pamiętamy w modlitwie !

ZDJĘCIA