Odnowa w Duchu Świętym

Historia Odnowy w Duchu Świętym w Głoskowie

Z inicjatywy mieszkańców parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Głoskowie, członków grupy Odnowy w Duchu Świętym ”Emmanuel” w Magdalence w 2009 roku za zgodą Księdza Proboszcza Zygmunta Wolanina odbyły się po raz pierwszy w parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Po zakończeniu tych rekolekcji zawiązała się grupa modlitewna, której odpowiedzialnym kapłanem został ksiądz Zygmunt Wolanin. Pierwsze spotkanie odbyło się 13 maja 2009 roku. Na początku swego istnienia grupa nie miała nazwy. W dniu 16 listopada 2011 roku grupa przyjęła nazwę ”MISERICORDIA”.

Grupa „ Misericordia ” jest zrzeszona w Centrum Formacji „WIECZERNIK”, skupiającym grupy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym . Grupa spotyka się raz w tygodniu na spotkaniu modlitewnych, pogłębiającym osobistą relację z Bogiem. Spotkania mają strukturę otwartą, pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, katecheza, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania, grupy dzielenia. Grupa modlitewna prowadzona jest wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele (w latach 2009-2012r liderem był Przemysław Lipiński, od 2012r jest Krzysztof Lubański). Spotkania odbywają się zwykle w Oratorium przy parafii. Członkowie grupy „Misericordia” uczestniczą w dniach skupienia oraz rekolekcjach organizowanych przez Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence. Grupa podejmuje również ewangelizację poprzez uczestnictwo w posłudze modlitwy wstawienniczej.