Nowenna do Wspomożycielki

Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Głoskowie

MBWWKs. Bosko często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Nie były to tylko pobożne słowa czy gołosłowne życzenia. Sam ks. Bosko namacalnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i dzięki Niej dokonywał wielu cudów.

Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa (w dowolnym czasie) dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski.

Nowenna wg ks. Bosko

Odmawiać codziennie przez 9 dni następujące modlitwy:

3 x Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, 3 x Chwała Ojcu…

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

1. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

2. Przeto Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo.

3 x Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto
się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,
Ciebię o przyczynę prosi, Tą ufnością ożywiony
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako
grzesznik strapiony staję. O Matko Słowa, racz
nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je
łaskawie i wysłuchaj. Amen

Odprawiający nowennę powinien przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej oraz złożyć ofiarę na cele salezjańskie, jeśli otrzyma upragnioną łaskę.

Zapraszamy do włączenia się w ten niezwykle skuteczny nurt modlitwy, jaka w wielu językach świata płynie do Bożego Tronu przez wstawiennictwo potężnej Wspomożycielki Wiernych.
(na podstawie:
http://www.maryjni.pl/nowenna-do-maryi-wspomozycielki,102)