Żywy Różaniec

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

1) 1) W intencji dzieci i młodzieży w rozpoczynających nowy rok szkolny – o Boże prowadzenie.    

2) 2) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

3) Za dusze w czyśćcu cierpiące.