Żywy Rózaniec

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NA MIESIĄC CZERWIEC

1. O pomyślne zakończenie wszystkich działań związanych z remontem naszej świątyni.

2. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, szczególnie do Zgromadzenia Salezjańskiego.

3. Za dzieci i młodzież, aby jak najpiękniej przeżyła czas odpoczynku wakacyjnego.