Żywy Różaniec

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

  1. O pomyślne zakończenie wszystkich działań związanych z remontem naszej świątyni

  2. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, szczególnie do Zgromadzenia Salezjańskiego

  3. O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży na nowy rok szkolny.