Grupa Miłosierdzia

GRUPA MODLITEWNA ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

Słowa Pana Jezusa do świętej siostry Faustyny:  „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia  Mojego  osłaniam je  przez życie całe,  jak czuła matka swe niemowlę a w godzinę śmierci nie będę im  Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swoją obronę, prócz Miłosierdzia mojego. Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość.”   /Dz. III 1075/

Z inicjatywy parafian, głównie śp.  Czesławy Kostarskiej i  śp. Ireny Samoraj grupa modlitewna czcicieli Miłosierdzia Bożego  pod wezwaniem świętej siostry Faustyny  powstała w parafii w 2001 roku.  Ówczesny proboszcz ksiądz Wojciech Szulczyński przyjął z radością tę inicjatywę i dzięki jego staraniom 20 października 2001 roku pielgrzymując wraz z księdzem proboszczem do Łagiewnik sprowadziliśmy relikwie świętej siostry Faustyny do naszego kościoła.

W Święto Miłosierdzia Bożego  gromadzimy się o godzinie 15̈̈˚˚  na godzinnej adoracji, zapraszając wszystkich parafian do uczestnictwa.  Także 5 października każdego roku, w rocznicę śmierci siostry Faustyn, odbywa się modlitewne czuwanie.

Grupa Miłosierdzia Bożego w chwili założenia liczyła 9 osób i każdego roku powiększała się o nowych czcicieli. Obecnie liczy 30 osób. Część z nas to ludzie chorzy i starsi, którzy nie mogą czynnie adorować Najświętszego  Sakramentu, ale wierni parafianie wspierają grupę. Z Bożą pomocą i modlitewnym wsparciem liczymy na coraz większy kult Bożego Miłosierdzia w naszej parafii.

Obecnie grupę prowadzi P. Maria Orlińska. Pod jej kierunkiem  w każdy piątek o godzinie 17̈˚˚ modlimy się adorując Najświętszy Sakrament godzinę przed wieczorną mszą świętą.  Odmawiamy litanię  i koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozważamy tajemnice różańca świętego, wypraszając łaski dla naszych rodzin , parafii, Ojczyzny i całego świata.

W 2008 roku grupa brała udział w uroczystościach beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, które odbyły się w Białymstoku  28 września.  Ten wyjazd zaowocował także  sprowadzeniem do naszej parafii relikwii ks. Michała Sopoćko. Ten spowiednik świętej siostry Faustyny, niestrudzony głosiciel prawdy o Bożym Miłosierdziu wspierał  wszystkie działania, które mogły rozszerzyć kult Bożego Miłosierdzia. 

W dziesiątą rocznicę beatyfikacji abp. Tadeusz Wojda powiedział, że za pośrednictwem  s. Faustyny Jezus przekazał dar Miłosierdzia Bożego całej ludzkości, a ks. Michałowi zlecił aby o tym darze mówił aż po krańce świata.

„Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem – to słowa Pana Jezusa.

Idąc śladami naszej patronki odwiedziliśmy też Wilno, Płock,  pobliski Walendów i Derdy gdzie siostra Faustyna przebywała w  1936 roku.  W czasie pobytu w Walendowie /tak niedaleko Głoskowa/ pisała w liście do ks. Sopoćko następujące słowa: „ Ojcze, widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich , do którego mogą wszyscy należeć  i czynem przypominać miłosierdzie Boże.”

A 10 maja 1936 roku z Derd  od sióstr donosiła; „ Przewielebny Ojcze,  ja obecnie jestem w Derdach o 1 kilometr od Walendowa. Nasz domek derdowski jest naprawdę jak z bajki wyjęty.  [ …]   … całą piersią wchłaniam czyste i świeże powietrze.”

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie  dzieła rąk Jego, przeto Miłosierdzie Boże  na wieki  wysławiać będziemy.