Caritas

Caritas_0Caritas – Zespół Parafialny w Głoskowie przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

O nas

Caritas – z łaciny:  „miłość”   „miłosierdzie”.  Uczynki Miłosierdzia to istotna część chrześcijaństwa.

Jesteśmy grupą kilku osób,  które z inspiracji ks. Proboszcza,  w grudniu 2013 r. zaczęły w sposób zorganizowany pomagać  różnym osobom i rodzinom w naszej parafii.

Nasza misja to pomoc  potrzebującym – uboższym, rodzinom wielodzietnym, chorym. Te trzy cele staramy się łączyć i uzupełniać z charyzmatem salezjańskim, który jest skierowany głównie w stronę młodych.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do działania w naszej grupie J

Najbliższe nasze plany to robienie stroików i ozdób świątecznych przed Świętami Bożego Narodzenia.

Nie mamy jeszcze stałych dni  ani miejsca spotkań ale wszystkie nasze inicjatywy są ogłaszane przez ks. Proboszcza w niedziele. W tym roku palmy były przygotowywane już w sali nowego Oratorium.

Co zostało zrobione

Rok 2013

Pierwszą akcją było przygotowanie i wręczenie paczek dla potrzebujących, które były zrobione  z żywnościowych darów rzeczowych, ofiarowanych  przez parafian przed Świętami Bożego Narodzenia.  Również rozdawane było sianko wigilijne, a dobrowolne datki za nie zasiliły fundusz Caritas.

Rok 2014

Przed Świętami Wielkiej Nocy zaczęłyśmy robić palmy wielkanocne i ozdobne pisanki, a ofiary parafian posłużyły na zakupy uzupełniające żywności do paczek wielkanocnych.  Paczki zostały przekazane osobom potrzebującym i rodzinom wielodzietnym.

Foto-telefon 625Wykonane zostało wtedy ok. 90 palm i 50 pisanek, a ofiary zasiliły fundusz Caritas.

W porozumieniu z Caritas Warszawa, zorganizowaliśmy w czerwcu zbiórkę używanej i zbędnej odzieży, która była potrzebna schronisku dla bezdomnych, prowadzonemu przez Caritas w Warszawie.

W grudniu członkinie zespołu Caritas przygotowały ok. 36 stroików i innych ozdób świątecznych. Dochód z ofiar zasilił fundusz ZP Caritas. Z tego funduszu, we współpracy ze S Podstawową w Głoskowie, cztery rodziny dostały dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia, a także została kupiona żywność do uzupełnienia paczek świątecznych.

Rok 2015

Foto-telefon 650Tak jak w roku ubiegłym przed Świętami Wielkiej Nocy członkinie ZP,  a także kilka chętnych pań z parafii, zrobiły ok. 200 palm wielkanocnych i 25 ozdobnych pisanek. Ofiary parafian posłużyły do zakupów uzupełniających żywności do paczek wielkanocnych. Zasiliły też fundusz Caritas.  Paczki zostały przekazane osobom potrzebującym i rodzinom wielodzietnym.

W porozumieniu ze S Podstawową w Głoskowie jeden uczeń dostał dofinansowanie do wyjazdu do zielonej szkoły, a jedna rodzina dofinansowanie do wydatków szkolnych dzieci.

W sierpniu, w porozumieniu z ks. Proboszczem, zostały zebrane ofiary na wydatki  szkolne dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących.  Sześć rodzin dostało wsparcie finansowe na zakupy (podręczniki, plecaki, zeszyty, przybory szkolne).

 

Rok 2016

Na początku roku, podczas trwania Misji Parafialnych, panie z zespołu Caritas uczestniczyły czynnie w jednym z Apeli Jasnogórskich, organizowanych przez księży misjonarzy.  

Przed Świętami Wielkiej Nocy członkinie ZP,  a także kilka innych chętnych pań z parafii, zrobiły ponad 200 palm wielkanocnych. Ofiary pieniężne parafian zostały wykorzystane częściowo do zakupów uzupełniających żywności do paczek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, a także zasiliły fundusz Caritas. 

W porozumieniu ze S Podstawową w Głoskowie jeden uczeń dostał dofinansowanie do wyjazdu do zielonej szkoły, a także we wrześniu dofinansowanie do zakupów podręczników szkolnych.

W związku z rządowym programem 500+, rodziny z większą liczbą dzieci nie wymagały już  bezpośredniego finansowego wsparcia. Pozwoliło to na zwiększenie ilości paczek świątecznych dla osób starszych i samotnych. Na Wielkanoc przygotowane zostało 21 paczek, a na Boże Narodzenie – 28. W tym ostatnim przypadku otrzymaliśmy też sporo darów żywnościowych od parafian.

W październiku 2016r, opiekun Caritas AW, bp. P. Jarecki podziękował wszystkim wolontariuszom Caritas, podczas Mszy św, podsumowującej Rok Miłosierdzia w parafialnych Zespołach Caritas.