Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

Życzenia Wielkanocne 2022.

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus. (…) Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. (Kol 3, 1-4).

Drodzy Parafianie, bliscy naszemu sercu, sympatycy dzieła salezjańskiego w Głoskowie!

Pan Bóg swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzył nas życiem. Dał nam także dożyć kolejnych Świąt Paschy naszego Pana. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna by była nasza wiara. Tej wiary w Zmartwychwstanie uczy nas Maryja, ona nigdy nie zwątpiła. Zalęknionym uczniom, po stracie Mistrza trudno było się odnaleźć. Jeszcze trudniej, kiedy Pan zaczął się ukazywać po swoim zmartwychwstaniu. Pan objawiał się w różnym czasie, odpowiednim dla każdego z osobna – aby mógł on doświadczyć i przyjąć tę prawdę. Niektórzy ją odrzucili, bo nie byli w stanie pokochać więcej aniżeli to, co może im dać świat. Świat, porusza się w tym, co widzialne i dotykalne, co można zważyć, zmierzyć, obliczyć jako przewidywalne zdarzenie. Zapewne nie łatwo było nauczyć się nowego życia z Chrystusem w Jego innej Obecności. Zmartwychwstając Pan stał się jeszcze bardziej bliski każdego i każdej z nas – On żyje w nas. Nie możemy w to wątpić, jest wiele świadectw i świadków Zmartwychwstałego.

Na wiosnę, mamy wiele przykładów jak po zimowym śnie, cała natura budzi się do życia. Ona nigdy nie umarła, gdyby naprawdę umarła już by się nie obudziła. Jezus, Syn Boży prawdziwie umarł na krzyżu, na tym drzewie, na którym Adam sięgnął po owoc życia. Adam poniósł klęskę, lecz Chrystus na tym drzewie, do którego został przybity – stał się dla nas prawdziwym owocem życia, które nie powoduje śmierci lecz daje życie wieczne.

Kochani, w obliczu wielu przeciwności; nie zakończonej jeszcze pandemii covid-19, niepokoi nas  obecnie tragedia wojny wywołana agresją Rosji na Ukrainę, co za tym idzie narastający lęk w naszych sercach, o nasz los naszych rodzin, zwłaszcza gdy widzimy obok nas zmęczonych długą wędrówką przerażonych wojną uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci; wzrost cen paliw, energii, żywności… itp.

Niech w Waszych sercach nie gaśnie nadzieja. Pan powiedział: Jam zwyciężył świat. Jezus pozostał z nami, pomimo iż jest wielu takich, którzy i dzisiaj chcieli by Go ponownie ukrzyżować. Ta historia już się nie powtórzy. Oddajmy władzę Chrystusowi, najpierw by On był Panem naszych serc. Nie lękajcie się! Pan prawdziwie Zmartwychwstał i jest z nami! Otwórzmy drzwi Chrystusowi!

Radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Życzą duszpasterze Salezjanie w Głoskowie. Alleluja!