40 lecie Parafii

40 lecie Parafii

Parafia salezjańska pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Głoskowie ma już 40 lat!

Już, czy to dopiero 40 lat? Co oznacza ta liczba w Piśmie Świętym? Jakie jest przesłanie dla nas dzisiaj?

„Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień…”, tak wyśpiewywano  kiedyś w znanym nam serialu o budowaniu dobrobytu – a minęło tak szybko. Zdążyły wymienić się pokolenia. Wielu zacnych parafian odeszło po nagrodę wieczną do Domu Ojca w Niebie. Niektórzy powyjeżdżali w inne strony, w inne kraje, jedni za chlebem inni za głosem serca i jeszcze inni nie z własnej woli. Wszyscy oni, są naszymi kochanymi `Ziomkami stąd’. Pozdrawiamy ich ciepło gdziekolwiek się teraz znajdują na świecie! Przybyli nowi parafianie. Zakupili ziemię, postawili domy, urodzili dzieci, rosną nam nowe pokolenia na chwałę Bożą i pożytek ludzi, dla naszej Kochanej Ojczyzny Polski! Niech Bóg raczy wszystkim pobłogosławić tym, którzy terytorialnie do nas należą, jak i tym co duchowo, bo wybrali sobie to miejsce bądź duchowość Ks. Bosko. Jest to miejsce szczególne, które zrządzeniem losu powstało po dawnym sierocińcu ofiar wojennych. Ten duch poświęcenia najbardziej opuszczonym i potrzebującym dzieciom nadal tu się unosi. To miejsce przyciąga, bo jest w tu Matka, która Wszystkich przygarnia i otacza opieką to nasza salezjańska Wspomożycielka. Matka to dom, w którym niczego nie może zabraknąć, bo Ona troszczy się sama o wszystko; Maryja do sług weselnych mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek (Jezus) Syn mój wam powie. Jezus mówi do nas, że jest drogą, prawdą i życiem. Mówi abyśmy do Niego przychodzili a On nas pokrzepi. W Biblii liczba 40 oznacza nieokreślony, dość długi czas, np.: 40 dni potopu (Rdz 7,17). 40 dni postu Jezusa na pustyni (Mt 4,2). 40 dni zmartwychwstały Jezus spotykał uczniów przed wniebowstąpieniem. 40 dni Mojżesz przebywał na Synaju. 40 lat wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej (zob.: „40” w Biblii, https://pl.wikipedia.org/wiki/40_(liczba)). Czterdzieści, to liczba, która oznacza czas próby i doświadczenia. W dzisiejszą niedzielę (V Wielkanocną) obchodzimy Uroczystość 40 Lecia Powstania naszej Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Głoskowie (01.05.1981 – 01.05.2021 r.). Pan Bóg przez Św. Jana kieruje do nas Swoje Słowo; Nowe Przykazanie: „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał (1 J 3, 18-24)”. Aby spełnić tę misję, czy to w rodzinach, czy w życiu osobistym angażując się w dzieła dobroczynne, trzeba spełnić jeden warunek; trwać w Chrystusie, być w Niego wszczepionym: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie (J 15, 1-8)”. Czterdziestolecie naszej Parafii, to okazja to dziękczynienia Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu za ten Jubileusz w kolorze Rubinu (Rubin − kamień szlachetny o barwie od różowej do krwistoczerwonej. Jest to rzadki minerał). Jest to kolor serca i miłości, cierpienia i męczeństwa, dojrzałości do żniwa do wydawania pełnych owoców. Parafia jest cząstką Kościoła – Oblubienicy Chrystusa, ale potrzebuje ziemskich administratorów. Dlatego w sposób szczególny dziękczynienia nasze płyną pod adresem wszystkich Księży Proboszczów, współbraci Salezjanów, którym zlecono włodarstwo nad tą `winnicą Pańską w Głoskowie’. Za ich trud i poświęcenie składamy serdeczne BÓG WIELKI ZAPŁAĆ! Jak i Wszystkim tym, co współtworzyli rady parafialne, jak i tym, którzy pomagali w organizacji duszpasterstwa parafialnego oraz dobrodziejom! Niech Wspomożycielka osłania swym macierzyńskim płaszczem. Cóż możemy życzyć dla naszej Parafii jak nie dalszej wytrwałości w nadziei zbierania dojrzałych owoców w Niebie dokąd na drugi brzeg niech nas dalej prowadzi. Życzmy sobie wzajemnej Życzliwości, Uśmiechu i pomocnej dłoni w trudnościach. Niech Maryja Wspomożycielka ochrania przed wirusem Covid-19 i wszelkimi zarazami, wojną, głodem, emigracją. A ty „Książe Wychowawców” Św. Janie Bosko, prowadź nasze dzieci i młodzież aż do gwiazd i chroń przed zniechęceniem i zniewoleniem. Księże Bosko obudź nowe powołania dziewcząt i chłopców do pójścia w radości za Chrystusem. Matko Pięknej Miłości, Wspomożenienie Wiernych, Tobie polecamy młode małżeństwa i wszystkie rodziny, grupy, osoby samotne, chorych, cierpiących – czuwaj nad nimi! Czuwaj nad każdym budzącym się życiem, daj szczęśliwy poród wszystkim poczętym dzieciom. Przyjdź do łoża konających. Daj mężczyznom i ojcom odwagę i siłę do obrony i świadectwa wiary i patriotyzmu jaki przekazywali nam nasi ojcowie. Niech Twoje Miłosierne spojrzenie nie ominie nikogo, a zwłaszcza biednych grzeszników! Amen.

Salezjanie_Głosków

ZDJĘCIA