Złoty jubileusz kapłaństwa

Złoty jubileusz kapłaństwa

W niedzielę, 28 czerwca na Mszy Świętej o godz. 12.00 odbył się jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Andrzeja Słowika, salezjanina pochodzącego z naszej parafii. W czasie uroczystej Mszy Świętej słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Łada, salezjanin, przyjaciel ks. Andrzeja. Pani Danuta w imieniu całej wspólnoty złożyła życzenia dostojnemu jubilatowi. Dziękowaliśmy za powołanie ks. Andrzeja ale także modliliśmy się o nowe powołania z naszej parafii.