Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Na wieczornej Mszy św. dziękowaliśmy za drogocenny “Skarb” – sakrament eucharystii i kapłaństwa ustanowiony w tym dniu. Uczyliśmy się od samego Chrystusa co to znaczy obmywać nogi drugiemu człowiekowi, jak wcielać w codzienne życie Przykazanie Miłości. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił nasz współbrat ks. Wacław Rusinek – kapelan sióstr w Pruszkowie.