Pielgrzymka do Czerwińska nad Wisłą

Pielgrzymka do Czerwińska nad Wisłą

W sobotę – 18 marca – grupa parafian pod przewodnictwem ks. Proboszcza, uczestniczyła w pielgrzymce do Czerwińska. Głównym celem pielgrzymki było Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej, które należy do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych. Poetycka opowieść o ostatnich godzinach życia Chrystusa, o jego śmierci i zmartwychwstaniu. W klasztorze czerwińskim – Misterium wystawiono po raz pierwszy w 1949 r. w oparciu o tekst dramatu salezjanina – ks. dr Franciszka Harazima i muzyki wybitnego kompozytora, salezjanina- ks. dr Antoniego Hlonda (brata Prymasa Polski – Augustyna Hlonda – 1926-1948). Od tego momentu Czerwińska Męka wpisała się w tradycję Mazowsza. Prawie dwugodzinny spektakl opowiadający o męce Zbawiciela, ubogacony jest przepiękną muzyką wykonywaną na instrumentach, które występują na kartach Biblii. W dalszej części pielgrzymki, pielgrzymi zwiedzili romański kościół (jeden z nielicznych takich w Polsce), przepiękny klasztor – skrywający „kawał” historii Polski. A także mieszczące się w budynku klasztornym – Muzeum Misyjne. W nim można było zobaczyć nagromadzone pamiątki misyjne przywiezione przez misjonarzy salezjańskich z całego świata. Przeżycie Misterium było niezwykłym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy, w której uczestniczyć powinien każdy. Polecamy wszystkim odwiedzenie Czerwińska, szczególnie w okresie Wielkiego Postu!
Kasia