Schola bieżące informacje

Schola dziecięca – próby w każdy piątek o godz 17:45.

Schola młodzieżowa próby w każdy piątek o godz. 20.00